Contact us

Xinghua Textile Flags Co.,Ltd
Tel:(086)523-83248520
Fax:(086)523-83248578
E-mail:info@textile-flags.com
Website:www.textile-flags.com
Address:No.16  ZhaoPing Road,NanShan, ZhaoYang Town,Xinghua,Jiangsu,China 

Xinghua Textile Flags Co.,Ltd

Address:No.16 ZhaoPing Road,NanShan, ZhaoYang Town,Xinghua,Jiangsu,China

E-mail:info@textile-flags.com

Tel:(086)523-83248520 Fax:(086)523-83248578

苏ICP备19020648号